Obsah

POZEMKOVÉ ÚPRAVY - INORMACE

Typ: ostatní
Vážení vlastníci pozemků,

obracíme se na Vás s prosbou a s žádostí o podporu a udělení souhlasu k pozemkovým úpravám v katastrálním území Hýsly, aby mohly být v dohledné době v naší obci zahájeny. Bez podpory vás vlastníků, nelze pozemkové úpravy zahájit. Potřebujeme podporu vyjádřenou nadpolovičním množstvím souhlasů vlastníků zemědělských pozemků.

Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Jedná se o několikaletý proces úprav. Předběžné náklady jsou vyčísleny na cca 4 MIO Kč. Vše je hrazeno z rozpočtu státu, nikoliv obce.

Podrobné informace přikládáme do přílohy tohoto dopisu.

Obracíme se proto na Vás občany a vlastníky zemědělských pozemků a vyzýváme Vás k podpoře pozemkové úpravy. Formulář „Žádost o provedení pozemkových úprav“ k vypsání posíláme přílohou. Lze jej taktéž získat na Obecním úřadě v Hýslích, či si ho elektronicky stáhnout na webových stránkách obce www.hysly.cz - aktuality.

Souhlasem se nevystavujete nebezpečí ztráty nebo ohrožení vlastnických práv k pozemkům, ani jejich znehodnocení.

Svůj souhlas (žádost) můžete doručit na Obecní úřad Hýsly osobně nebo poštou. Zde taktéž dostanete veškeré potřebné informace.

Děkujeme Vám za Vaši podporu!


Libor Orság Tomáš Polešovský
starosta obce místostarosta obce
Tel.: 721 162 656 Tel.: 602 549 798
Mail: starosta@hysly.cz

 

Přiložený soubor: Informace k pozemkovým úpravám.docx (17.1 kB)


Příloha

Vytvořeno: 7. 9. 2017
Poslední aktualizace: 7. 9. 2017 11:24
Autor: Správce Webu