Obsah

Geologický průzkum na rozhlednu

Mezi přípravné práce na rozhlednu patří také geologický průzkum, který slouží jako vstupní informace statikovi a projektantům.

Alarmujícím zjištěním bylo, že ornice tvoří pouze prvních 15 cm. Celkově se hloubilo na dvou vrtech do 6ti metrové hloubky.