Obsah

Protestní pochod Za vodu pro lidi

Za vodu pro lidi, z.s.
Hlavním cílem spolku je ochrana zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí, který leží jen 500 m od zamýšlené těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu.
Voda je život!