Obsah

STUDIE CENTRA OBCE HÝSLY

Studie č. 1

Další navazující studie na situaci hlavní křižovatky v obci. Důraz celé studie je kladen na bezpečnost jak silniční, tak bezpečného projití křižovatky chodcem a otevření celého prostoru. Studie ukazuje názor odborné veřejnosti na dispoziční řešení celého území a vzniku nové dominanty obce - NÁVSI. Jedná se o návrh možného řešení, nikoliv projektovou dokumentaci. Základní myšlenky byly představeny na zasedání zastupitelstva obce 23.10.2017. Budou probíhat další debaty a sbírány nové podněty a názory občanů. Nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost. 

Zde je odkaz na studii:

http://www.hysly.cityupgrade.cz 

Studie centra obce Hýsly

 

Studie č. 2

Druhá studie byla představena na zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2018. Zanechává stávající budovu bývalé hospody. Zajímavým způsobem řeší průchod chodců. Rozděluje prostor na komunitní centrum, knihovnu a technické zázemí. Ústředním tématem navrhovaného prostoru je tedy místo setkávání s velkým důrazem na zajištění bezpečnosti a přehlednosti prostoru.

Studie č. 2 - zde ke stažení

Studie č. 2

Podélné parkování a autobusová zastávka

Z důvodu vyřešení bezpečnosti na hlavní komunikaci začal v roce 2016 vznikat projekt podélného parkování včetně nového autobusového zálivu. Zastávka bude přestěhována naproti stávající, přičemž vznikne pohodlné nástupní a výstupní místo přímo do prostoru parku. Jedná se o zásadní krok směrem k bezpečnosti a naváže tak na budoucí řešení celého prostoru návsi.

Projektová dokumentace je již vyhotovena. V současnosti probíhá stavební řízení. Poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla. Předpokládaná realizace jaro 2018.

 

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Podélné parkování - koordinační výkres

Rekonstrukce komunikace u bytovek

Na žádost obyvatel bytovek rozhodlo v roce 2016 zastupitelstvo obce o rekonstrukci stávající komunikace a vytvoření nových parkovacích míst. Projekt počítá s vytvořením parkování pro každou bytovou jednotku. Vyřešen by tak byl dlouholetý problém s parkováním. Vznikalo mnoho variant v návaznosti na inženýrské sítě a přísné limity. S  výslednou projektovou dokumentací byli seznámi tamní občané na veřejném projednání.

Projektová dokumentace je již vyhotovena. V současnosti probíhá stavební řízení. Předpokládaná realizace 2017 - 2018.

 

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Projektová dokumentace - koordinační výkres

Rekonstrukce kapličky

Kaplička byla postavena roku 1936. Patří mezi základní pamětihodnosti naší obce a významnou sakrární stavbu. Proto v roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo celkovou rekonstrukci, kterou si kaplička zaslouží.  Bude vyměněna střecha, nové omítky, výplně, úpravy před kapličkou a další.

Obec požádala Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství  o dotaci. Úspěšné byly obě dotace.

V současnosti je hotová projektová dokumentace, vydané stavební povolení, úspěšně jsme na základě výběrového řízení vybrali firmu na zhotovení díla. Realizace proběhne na podzim roku 2017.

 

Projektová dokumentace - nový stav

 

Projektová dokumentace - kaplička

Rekonstrukce hasičky

Proběhne celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - výměna střechy, výplní, fasády, omítky a další.

V roce 2016 bylo požádáno o dotaci, která byla schválena.

V současnosti je hotová projektová dokumentace, probíhá stavební povolení. Zhotovitel díla byl vybrán na základě výběrového řízení. Realizace proběhne na podzim roku 2017.

 

Projektová dokumentace - hasička

Projektová dokumentace - hasička

 

Stezka bosou nohou a muzeum ticha

Tento areál se nachází nad Moštěnicí v prostoru bývalé rozhledny. Svépomocí jsme v roce 2017 postavili nové zázemí pro ovečky včetně seníku. Budeme dále pokračovat s celkovou úpravou pro volnočasové aktivity našich občanů a případných návštěvníků.

V návrhu od místního občana Bc. Juliuse Lišky máme zcela originální stezku bosou nohou a muzeum ticha. Je to krásný kout naší obce s výhledem na Chřiby. V budoucnu se budeme zabývat myšlenkou, jak celkový prostor propojit se sochou sv. Jana Nepomuckého, která stojí opodál a vytvořit tak jedinečný prostor. Na tuto otázku by měly odpověď komplexní pozemkové úpravy. I proto areál nebude procházet zásadními změnami dispozičního uspořádání, pouze "kosmetickými" úpravami. 

Studie

Celkový pohledStezkaPosezeníMuzeum ticha

Další projekty

Rozpracované jsou další projekty:

- komplexní pozemkové úpravy

- územní studie návsi

- mokřad - biocentrum

- kanalizace odpadních vod včetně čističky odpadních vod

- rozhledna

- chodníky

a mnohé další...