Obsah

Obec Hýsly

Obec Hýsly se čtyřmi sty obyvateli je obcí Slovácka, tedy kraje vína, krojů a tradic. Obec patří k velmi starému osídlení. První písemná zmínka je v listině biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Nejstarší část obce tvoří protáhlá náves, k níž dole přiléhají domky u potoka Moštěnky a nahoře se náves kříží ve tvaru písmene T. Nad obcí pak nalezneme malebné vinné sklepy, tzv. „búdy“. Součástí obce je Dolní Moštěnice se svým zámkem z roku 1720. Mezi významné odkazy našich předků patří socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1706 jako památka na velkou povodeň a kaple sv. Prokopa postavená roku 1936, jež nahradila původní zvonici ze dřeva. V bývalé škole z roku 1902 se dnes nachází obecní úřad a pohostinství s venkovním areálem. Přímo naproti se nachází pomník padlých z roku 1923. 

Vítán je u nás každý, kdo s dobrými úmysly přichází!

Aktuality

26.10.2020

Nový pomocník - CISTERNA

Nový pomocník - CISTERNA

Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi nové zavlažovací cisterny. Budeme tak schopni starat se o stávající zeleň a plánované budoucí výsadby. Je třeba vracet do naší obce přírodu.

Detail

09.10.2020

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Na základě vydaných krizových opatření dochází ke změně úředních hodin v době nozového stavu. Děkujeme za pochopení.

Detail

25.08.2020

Park uzavřen

PARK UZAVŘEN

Vážení občané, v současné době je park uzavřen. Prosíme o trpělivost a respektování zákazu! Prostor je předaným staveništěm firmě FLORSTYL. Do zimy budu probíhat práce. Děkujeme za pochopení! Obec Hýsly

Detail

30.04.2020

ČERNÉ SKLÁDKY

ČERNÉ SKLÁDKY

Vážení občané, naše obec se neustále potýká s černými skládkami! Žádáme Vás, abyste používali sběrných míst na tříděný odpad v obci a sběrného dvora v Kyjově a Těmicích. Tímto způsobem se řeší veškerý odpad z Vašich domácností. Pokud jsou kontejnery na třídění odpad plné, počkejte na jeho vývoz. Nenechávejte odpad volně ležící u kontejnerů. Za každý kontejner platíme roční poplatek a platíme každý vývoz. Navyšování počtu kontejnerů vyhodnocujeme v návaznosti na využití a ekonomiku vývozu. Dále Vás žádáme, abyste místo pro pálení klestí nahoře u búd využívali pouze na klestí. Nepatří jsem sláma, stavební suť, tráva, výpalky, nábytek apod. Přísný zákaz vyvážení stavební sutě a střešní krytiny mimo sběrné dvory či recyklační linku. Nesypejte ji na polní cesty, nesypejte ji kdekoliv na katastru obce. Obec monitoruje rizikové oblasti fotopastí. Hrozí vysoké pokuty a správní řízení na odboru životního prostředí. Děkujeme za pochopení!

Detail

24.02.2020

Třídění kuchyňských olejů

Sběr kuchyňských OLEJŮ

Na sběrném místě před bytovkama a dole u hasičky budou zřízeny popelnice na sběr použitých kuchyňských olejů. Stačí olej nalít do PET lahve a odnést na sběrné místo. Chraňme společně naše životní prostředí!

Detail