Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Libor Orság
Starosta

Novinky

19.10.2017

Zasedání zastupitelstva obce

STAROSTA OBCE HÝSLY podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává členy zastupitelstva obce na 22. zasedání Zastupitelstva obce Hýsly Toto zasedání se uskuteční v pondělí 23.10.2017 v 18:00 hodin v Obecním domě Hýsly. Program: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání 4. Kontrola usnesení 5. Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 6. Schválení dotace na opravu hasičky 7. Schválení dotace na volby 8. Studie areálu vodárny 9. Studie návsi 10. Studie rozhledny 11. Změna územního plánu 12. Veřejné osvětlení LED 13. Různé 14. Diskuze 15. Závěr Zasedání je veřejnosti přístupné.

Detail Hlášení rozhlasu

19.10.2017

Drakiáda

Komise pro sport, děti a mládež pořádá v neděli 22.10. v 14:30 drakiádu. Sraz u obecního úřadu.

Detail Hlášení rozhlasu

17.10.2017 - 22.10.2017

Volby 2017 - oznámení

Detail Úřední deska

17.10.2017 - 24.10.2017

MÚ Kyjov

Detail Úřední deska

13.10.2017 - 23.11.2017

Elektronická dražba

Detail Úřední deska