Obsah

Plán rozvoje obce


PROGRAM ROZVOJE OBCE NA OBDOBÍ 2016-2023


Vážení spoluobčané,

"Program rozvoje obce na období 2016-2023" je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce.

V polovině roku 2016 jste se do procesu tvorby zapojili svými dotazníky.

V březnu 2017 na zasedání Zastupitelstva obce Hýsly bylo veřejné projednání tohoto dokumentu.

V písemné podobě je k dispozici taktéž na obecním úřadě či v obecní knihovně.

V prosinci 2019 a srpnu 2022 byla schválena aktualizace programu rozvoje.

 

V roce 2023 nás čeká zpracování nového Programu rozvoje obce na období 2023 - 2030.
S úctou

Libor Orság
 

Přiložený soubor: Program rozvoje obce Hýsly na období 2016 - 2023 po 2. aktualizaci (4.24 MB)