Obsah

Plán rozvoje obce


PROGRAM ROZVOJE OBCE NA OBDOBÍ 2016-2022


Vážení spoluobčané,

"Program rozvoje obce na období 2016-2022" je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce.

V polovině roku 2016 jste se do procesu tvorby zapojili svými dotazníky.

V březnu 2017 na zasedání Zastupitelstva obce Hýsly bylo veřejné projednání tohoto dokumentu.

V písemné podobě je k dispozici taktéž na obecním úřadě či v obecní knihovně.

V prosinci 2019 byla schválena aktualizace programu rozvoje.

 

V čase bude docházet k dalším pravidelným aktualizacím v návaznosti na změnu prostředí a priority obce.

S úctou

Libor Orság
 

Přiložený soubor: Program rozvoje obce Hýsly na období 2016 - 2022 po aktualizaci