Obsah

Stromová kaple

Na rozcestí polních cest mezi obcemi Hýsly a Žádovice doslova vyrostla stromová kaple, osázená devatenácti lípami, která vytváří místo k rozjímání, odpočinku, ztišení, zpomalení a zamyšlení se. Místo, které bude dědictvím pro naše děti. Koruny stromů se časem spojí a vytvoří tak přírodní kapli.  

Stromová kapleNápad se zrodil u místního občana. Rozvíjel se a vyústil v úzkou spolupráci s obcí Žádovice, která se stala partnerem a spoluautorem této myšlenky. 

Tvar kaple nevznikl náhodou. Jsme v těsné blízkosti křižovatky polních cest, které spojují naše obce, a které tvarem připomínají trojúhelník či lichoběžník.

Na podzim 2021 jsme doplnili dubový kříž a lavice. Teď si kaple bude žít svým životem. Je na nás, jak toto nádherné místo budeme vnímat a jaké pocity si odsud odneseme.