Obsah

Spolky a sdružení

 

V obci působí v současné době aktivně několik spolků tradičních pro obce Kyjovského Slovácka, jako jsou zahrádkáři, hasiči, myslivci, rybáři, včelaři, skauti aj. Tyto spolky se zaměřují se svou činností na sociální, kulturní, sportovní a zájmové dění v obci.

 

Český zahrádkářský svaz 

 

V obciČeský zahrádkářský svaz existuje velká tradice tohoto svazu, což dokazuje i členská základna, kterou tvoří přes 40 stálých členů. Každoročně v březnu na Josefa organizují výstavu a ochutnávku vín. Činnost degustátorů pak přispívá k dobré spolupráci mezi přespolními organizacemi a organizátory výstavy vín v okolí. Zahrádkáři pořádají kulturní a společenské akce. Členové pravidelně jezdí na zájezdy, aby nabrali informace a zkušenosti z ostatních regionů – Flora Olomouc, Země živitelka, výstava květin v Tullnu (Rakousko) apod.

 

Sbor dobrovolných hasičů

 

JsSbor dobrovolných hasičůou pomocí pro místní občany. V měsíci květnu 2010 dostali poděkování od Jihomoravského kraje za obětavé úsilí při záchranných pracích a likvidaci následků povodní. SDH se podílí na pořádání mnoha kulturních a sportovních aktivit a má svou vlastní hasičskou zbrojnici.

 

 

Hýseláci z.s.

 

Hýseláci z.s.Je spolek, který vznikl 15. března 2013 za účelem ochrany přírody, krajiny a životního prostředí; obnovy a údržby kulturních a společenských tradic; organizování a pořádání sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí; spolupodílení se na rozvoji obce a její propagaci. Spolek má celkem 11 členů. Důkazem a dobrým příkladem pospolitosti jsou pak společné výlety, grilování, pořádání společenských a sportovních akcí apod.

 

 

Myslivecké sdružení Hubert

 

Se sídlem v Kostelci je aktivní v rámci údržby zeleně a životního prostředí. Aktivně se podílí na ochraně přírody. V současnosti má 5 členů z Hýsel.

 

Skaut

Skaut

Věnuje se dětem a mládeži. Jsou jim vštěpovány základy péče o životní prostředí a krajinu. Pro tyto účely mají vytvořenu klubovou místnost v hasičské zbrojnici. Z naší obce je 7 skautů.

 

 

Včelaři

Český svaz včelařů

V Základní organizaci Kyjov je registrováno 8 členů z naší obce. Tuto záslužnou činnost obhospodařují s 80 včelstvy.

 

 

Rybáři

Český rybářský svaz

Z Hýsel je 8 rybářů v Základní organizaci Kyjov. Pracují hlavně na vyčištění a údržbě zeleně a životního prostředí u přehrady a rybnících.

 

 

Florbalisté

Tělovýchovná jednota Sokol

Hrající v Moravanech pod TJ Sokol Moravany. Jednou ročně v kulturním domě v Moravanech je pořádán tzv. florbalový maraton. Jde o 24 hodinovou nepřetržitou hru, kde se začíná v pátek v 18:00 a končí se v sobotu v 18:00.

 

 

Hokejisté

Jezdí na pravidelné zápasy a reprezentují obec v amatérské soutěži.